5 RAZY DZIENNIE OWOCE I WARZYWA - SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKˇ

Dnia 20 paĽdziernika 2011 przeprowadzono spotkanie z pielęgniark± Pani± Kasi± w ramach realizacji projektu "Szkoła promuj±ca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem" Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy o warzywach i owocach jako antyoksydantach czyli czynnikach ochronnych przez rakiem. Akcja "5 razy dziennie warzywa i owoce" na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Wyniki szeregu badań epidemiologicznych wskazuj±, że spożywanie dużych ilo¶ci warzyw i owoców zmniejsza ryzyko zachorowań na różne nowotwory, a szczególnie raki przełyku, żoł±dka, okrężnicy, odbytnicy i trzustki. Owoce i warzywa należy spożywać przy każdym posiłku i konsekwentnie zastępować nimi przek±ski pomiędzy posiłkami. Zgodnie z zaleceniami WHO: "spożywaj warzywa i owoce 5 razy dziennie" (minimum 400 g dziennie, tj. 2 sztuki owoców i 200 g warzyw). Przestrzeganie powyższego zalecenia może ograniczyć ryzyko choroby nowotworowej.
kl0
© PSP Zaborów 2011