ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się uroczysty apel upamiętniający 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, która po 123 latach zaborów wybijała się na niepodległość. Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę na utworzenie własnego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad powstającym wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich. Jednocześnie zaczęto także organizować polskie władze. Wkrótce podporządkowały się one Józefowi Piłsudskiemu, który miał rządzić aż do czasu zwołania sejmu. Apel upamiętniający przygotowały nauczycielki Bogumiła Rzepka i Bogumiła Szydłowska.
2013-2014


© PSP Zaborów 2013