W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO:
ODSŁONIĘTO PAMIĄTKOWĄ TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

6 stycznia 2013 roku odbyły się w Zaborowie uroczystości upamiętniające 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, połączone z odsłonięciem i poświęceniem okolicznościowej tablicy upamiętniającej uczestników powstania 1863 roku. Uroczystość zgromadziła zaproszonych gości, dzieci i młodzież ze szkół zaborowskich oraz mieszkańców Zaborowa i okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha, kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego UG w Szczurowej Pani Jolanta Serwa, radni Franciszek Babło, Agnieszka Mądrzyk i Marek Antosz oraz Pani Dorota Lupa, wnuczka ostatniej właścicielki dworku w Dołędze Pani Jadwigi Tumidajskiej, kierownik zespołu lektorów języka niemieckiego na AGH w Krakowie. Jak zawsze zaszczycili nas swoją obecnością rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Brzeska, na czele ze starszym cechu Panem Kazimierzem Kuralem. Przybyli emerytowani nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz Pan Ryszard Cierniak, współpracujący ze szkołą. Mieszkańców Zaborowa reprezentował Pan Józef Badzioch oraz Pani Magdalena Prus, kustosz Muzeum Powstania Styczniowego i Młodej Polski w Dołędze. Pomysłodawcą upamiętnienia tej rocznicy jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie Mieczysław Chabura. Wykonawcą tablicy jest Pan Władysław Wojnicki, właściciel Zakładu Kamieniarsko-Budowlanego z Zaborowa, lokalny społecznik, przyjaciel szkoły, człowiek znaczący ślady historii w granicie. Na tablicy umieszczono motto zaczerpnięte ze słów Adama Mickiewicza: ,,Jeślibym Panie o nich zapomniał, Ty Panie na niebie zapomnij o mnie”.
W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną przez księdza Marka Kitę w kościele parafialnym w Zaborowie, podczas której modlono się w intencji powstańców i Ojczyzny. W kazaniu ksiądz Marek Kita przedstawił sylwetki uczestników Powstania Styczniowego wywodzących się z Dołęgi, Pojawia i Zaborowa.
W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Po Mszy św. wystąpiła młodzież z klasy VI miejscowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. Zaprezentowano fragment lekcji o patriotyzmie i symbolach narodowych oraz widowisko nawiązujące do czasów Powstania Styczniowego, w którym umieszczono naszych ochotników: rotmistrza Teofila Pikuzińskiego, porucznika Antoniego Pacynę, komisarza Ignacego Maciejowskiego ,,Sewera”, braci Romana i Marcelego Trojanów, Bronisława Kozę i Józefa Prelicha.
W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Z kolei na terenie szkoły, w jej holu odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową, upamiętniającą tym razem Zaborowian, biorących udział w Powstaniu Styczniowym. Odsłonięcia tablicy dokonali: Pani Dorota Lupa spokrewniona z Teofilem Pikuzińskim i Ignacym Maciejowskim, Pani Stanisława Mika, spokrewniona z Bronisławem Kozą oraz przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha. Poświęcenia okolicznościowej tablicy dokonał ksiądz proboszcz Parafii Zaborów Piotr Ścipień.
W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Następnie o czasach powstańczych mówili dyrektor szkoły Mieczysław Chabura, wspominając postać majora Mieczysława Szamejta, organizatora powstańczej ekspedycji do zaboru rosyjskiego i Pani Dorota Lupa, która wspominała swoją babcię Jadwigę Tumidajską, ostatnią właścicielkę Dołęgi. Wszyscy podkreślali potrzebę upamiętniania tych wydarzeń, dla zachowania swej tożsamości historycznej i dziedzictwa kulturowego. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Brzesku przekazał na ręce dyrektora szkoły zestaw słowników polsko – angielskich i kosz słodyczy dla dzieci. Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze.
W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W 150 - ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO


© PSP Zaborów 2013