Akcja ekologiczna: LISTY DO ZIEMI
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA "Zdrowe bicie serca"

Pod hasłem "Zdrowe bicie serca" obchodzono 5 kwietnia 2013 roku Światowy Dzień Zdrowia. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się skąd się bierze nadciśnienie tętnicze krwi u człowieka, które jest przyczyną wielu chorób serca. Celem naszej kampanii było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne w życiu są postawy człowieka zmniejszające ilość zawałów i udarów mózgu. Można to osiągnąć poprzez:
 • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego.
 • edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom.
 • zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli ciśnienia krwi i stosowania się do zaleceń lekarza.
 • zachęcanie władz krajowych i lokalnych, aby utworzyć warunki sprzyjające prozdrowotnym zachowaniom.
  W drugiej części ,,Światowego Dnia Zdrowia” uczniowie sami z pomocą nauczycieli przygotowywali smakowite i zdrowe posiłki, których najważniejszymi składnikami były warzywa i owoce. Szkolni organizatorzy tego święta pragną tą drogą podziękować za materiały Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku, Niepublicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zaborowie oraz Radzie Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Dla uczniów naszej szkoły była to wspaniała lekcja edukacji prozdrowotnej i profilaktyki.

  Równocześnie trwają intensywne przygotowania dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie do największej akcji ekologicznej w Polsce ,,Listy do Ziemi”. Nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Szczurowa a Fundacją Ekologiczną ARKA skutkować ma udziałem uczniów naszej szkoły w akcji pisania listów ekologicznych oraz ich udziałem w różnych przedsięwzięciach proekologicznych i prozdrowotnych. Fundacja Ekologiczna ARKA przygotowuje w dniach 15-30 kwietnia 2013 roku autorską akcję ekologiczną LISTY DO ZIEMI. Ma w niej uczestniczyć około 1 miliona osób. Akcja ma wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z nową ustawą ,,śmieciową”. Głównym elementem akcji jest pisanie przez młodych ludzi tematycznych listów do osób dorosłych. W roku 2013 tematyką będzie gospodarka odpadami i recykling. Uczniowie naszej szkoły od 3 tygodni są przygotowywani tematycznie przez nauczycieli do napisania listu. Po napisaniu listów, zostaną one zaniesione do rodziców, dziadków lub sąsiadów. Dzieci mają uświadamiać dorosłych i w ten sposób współdecydować o podejmowanych działaniach ekologicznych. Najciekawsze listy zostaną wyłonione w wyniku konkursu i nagrodzone przez dyrektora szkoły oraz przedstawione szerszemu gronu odbiorców. W szkole zostaną zorganizowane dodatkowe konkursy wspierające akcję ekologiczną tj. Gminny Konkurs Promocji Zdrowia pod nazwą ,,Chroniąc przyrodę, chronisz zdrowie”, szkolny konkurs plastyczny ,,Ja i moje śmieci”, konkurs wiedzy i umiejętności ekologicznych ,,Eko koło fortuny”.
   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA


 • © PSP Zaborów 2013