KLASAVI PRZYSTĄPIŁA DO AKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ KAPUCYNI I MISJE POD HASŁEM:

"WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI" 2017R.

Dnia 15.03 2017 r. klasa VI zorganizowała na terenie PSP i PG w Zaborowie kiermasz samodzielnie pieczonych pączków . Cała społeczność szkolna chętnie kupowała słodkie produkty. Datki ze sprzedaży w kwocie 600,00 zł. organizatorzy przekazali na konto fundacji. Kwota ta jest istotną cegiełką w ogromnym dziele misyjnym prowadzonym przez misjonarzy. Wszyscy za swoje zainteresowanie i odpowiedź na prośby ludzi potrzebujących otrzymują gorące podziękowania.

2016-2017

© PSP Zaborów 2017