UDZIAŁ UCZNIÓW W PROJEKCIE "JUŻ PŁYWAM"28 maja zakończył się kolejny kurs nauki pływania z projektu JUŻ PŁYWAM .Zajęcia odbywały się na basenie w Proszówkach . Kurs był realizowany w cyklu ośmiu dwugodzinnych cotygodniowych lekcjach i prowadzony był przez instruktorów. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów z klas III-VI. Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych umiejętności pływania, przezwyciężyła strach przed wodą. Ponadto dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z ich zagrożeniami. Przez udział w zajęciach nauczyły się jak aktywnie spędzać czas wolny, utrwaliły nawyki prozdrowotne i podniosły ogólną sprawność fizyczną.


2014-2015
© PSP Zaborów 2015