„BEZPIECZNY UCZEŃ, BEZPIECZNY ŚWIAT”

JESTEM BEZPIECZNY I OSTROŻNY NA ULICY!
W ramach innowacji pedagogicznej, zadania przyjęte do realizacji w październiku i listopadzie, miesiącach, w którym szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na bezpieczeństwo na drodze, zostały szczegółowo omówione i przećwiczone. Do życia powołany został Szkolny Klub Bezpieczeństwa, na wniosek którego odbyło się spotkanie z policjantami. Funkcjonariusze prawa omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i uczestnictwa w ruchu drogowym. Przypomnieli również o istocie i konieczności noszenia odblasków. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy często jest pochmurno, deszczowo i ciemno, powinniśmy być dobrze oznakowani i widoczni dla innych użytkowników drogi.

Członkowie Klubu wzięli udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Konkurs ten składał się z dwóch części. Pierwsza to przeprowadzenie ankiet na temat używania przez uczniów urządzeń do bezpiecznej jazdy w samochodzie. Druga część zadania polegała na wymyśleniu hasła zachęcającego kolegów i koleżanki do jazdy w fotelikach do osiągnięcia 150 cm wzrostu.

Poniżej prezentujemy hasła, które zostały wybrane spośród wielu zgłoszonych i wysłane do organizatora:

1) Bezpieczeństwo to podstawa, kup fotelik, ważna sprawa Natalia Bylica

2) Fotelik rzecz święta, niech dziecko pamięta. Kamil Pochroń

3) Każde dziecko o tym wie, że fotelik trzeba mieć. Małgorzata Kawiorska

4) Niski wzrost masz, w foteliku siedź, wtedy podróż bezpieczna jest. Igor Bieniaś

Każde dziecko poruszając się po drodze staje się aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego w naszej szkole uczniowie już od najmłodszych lat wdrażani są do świadomego i bezpiecznego poruszania się po drodze.

W czasie zajęć technicznych uczniowie klasy 0 poznawali podstawowe znaki drogowe, które znajdują się w najbliższym otoczeniu szkoły. Swoje spostrzeżenia ukazywali wykonując znaki drogowe oraz makiety ulic.

Dzieci z klasy I uczestniczą w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który uczy ich jak być bezpiecznym w domu, na drodze, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Zdobytą wiedzę przekładali na praktykę podczas spacerów oraz przechodzenia przez jezdnię w miejscach do twego wyznaczonych.

Uczniowie klasy IV poznali części i rodzaje dróg oraz wybrane znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Ponadto, wykonali prace modelarskie przypominające właściwe zachowania na drodze: „Pan Stop” oraz „Stonoga”.

To jednak nie koniec naszych działań edukacyjnych. Bezpieczny i świadomy tego uczeń to nasz priorytet i cel, który pragniemy osiągnąć.

Magdalena Szpilka

Beata Komorowicz

Dominika Łucarz
2015-2016

© PSP Zaborów 2015