UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W POCZET CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie dnia 6 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów kl. I na czytelników biblioteki szkolnej. Bibliotekarz Bogumiła Szydłowska i członkowie zajęć biblioteczno-świetlicowych ”Lubię bibliotekę” przygotowali inscenizację i zajęcia biblioteczne. Przybyłe bajkowe postacie uczyły dzieci poprawnego zachowania się w bibliotece, poszanowania książek i zachęcały do częstego korzystania ze szkolnej biblioteki. Pierwszaki w obecności zaproszonych gości, tj. Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy złożyły obietnicę i podpisały z opiekunem biblioteki kontrakt zobowiązujący do bycia dobrym czytelnikiem biblioteki szkolnej, nie niszczenia książek, oddawania ich w terminie i solidnego czytania wypożyczonych książek. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki a także „małe” co nieco dla posilenia ciała. Następnie uczniowie zapoznali się ze sposobem korzystania z biblioteki i wypożyczali książki. Mamy nadzieję, że książka będzie towarzyszyć im do końca życia.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014