POWITANIE BOCIANA


„Wiosna w przysłowiach ” pod takim hasłem przywitaliśmy w tym roku wiosnę. 27 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnej uroczystości powitania wiosny w Niedzieliskach. Celem imprezy było odkrywanie młodych talentów, integrowanie zespołów klasowych, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego we wspólnym przeżywaniu i zabawie. Imprezę lokalną rozpoczął barwny korowód złożony z uczestników imprezy, szukający pierwszych oznak wiosny. Następnie swoje programy przedstawiały dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych gminy Szczurowa
powitanie bociana
© PSP Zaborów 2011