SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


17 listopada 2014 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie miało miejsce wręczenie certyfikatu potwierdzającego przynależność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uroczystość połączona została z XVII Konferencją Naukową ,,Tytoń albo zdrowie” im. Prof. Franciszka Venuleta, która odbyła się w dniach 17-18 listopada w Tarnowie. Program konferencji obejmował cykl wykładów, paneli, warsztatów oraz prezentacji dobrych praktyk, przez różne instytucje, nie tylko szkoły. Konferencja naukowa odbyła się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Zespołu Szkól Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie. Swoje referaty wygłosili m. innymi prof. Witold Zatoński, prof. Leszek Kołodziejski, prof. Piotr Jankowski, dr Bogumił Ramotowski, prof. Ryszard Żarów, dr Eligiusz Madejski, doc. Agnieszka Jankowicz – Szymańska oraz wielu innych specjalistów z tej dziedziny. Z ramienia Szkoły Podstawowej w Zaborowie w konferencji udział brała Pani Dominika Łucarz, która jest szkolnym koordynatorem Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zespół w składzie Dominika Łucarz, Magdalena Szpilka, Paulina Kałuża, Bogumiła Rzepka oraz Bogumiła Szydłowska opracował raport z działań profilaktycznych przeprowadzanych na terenie szkoły oraz wytyczył kierunki działań na rok następny. Nadmienić należy, że szkoła w Zaborowie realizuje zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz skutecznie je wdraża. Potwierdzeniem tych działań jest przyznanie certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W imieniu Dyrekcji ten zaszczytny i elitarny certyfikat, z rąk Pana Kuratora Oświaty w Krakowie Aleksandra Palczewskiego odebrała koordynatorka projektu Pani Dominika Łucarz. Jest to wielki wysiłek a zarazem sukces i prestiż dla szkoły, gdyż udało się utrzymać ten certyfikat od 2003 roku.
2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2014