1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI14 kwietnia 2016 roku rozpoczęły się uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski. Jest to bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, gdyż wzmocniło ono pozycję Polski w Europie. W 966 roku książę Mieszko I ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i za pośrednictwem Czechów przyjął chrzest. Decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa z Rzymu podjął władca państwa, książę Mieszko I, narzucając ją swoim poddanym. Możemy przypuszczać, że nie kierował się jedynie motywami religijnymi, lecz również korzyściami płynącymi z dołączenia do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, z jej porządkiem społecznym sprawną administracją i kulturą, a więc wszystkim, co mogło pomóc księciu we władaniu rozległymi ziemiami jego państwa. Dzięki temu polski książę mógł łatwiej nawiązać przyjazne kontakty z zachodnimi sąsiadami. Wzrosło również znaczenie Mieszka I w oczach poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga. Przyjęcie chrześcijaństwa przyczyniło się do rozwoju kulturowego naszego kraju. Duchowni głosili nauki Kościoła, a ponadto przekazywali społeczeństwu swoja wiedzę i umiejętności. Przy klasztorach i świątyniach zakładali pierwsze szkoły na ziemiach polskich. W epoce średniowiecza byli bowiem jedynymi wykształconymi ludźmi w Polsce. Potrafili przede wszystkim czytać i pisać. Znali także język łaciński, którym posługiwano się na dworach europejskich władców. Z tego powodu często zajmowali się dyplomacją. Po przyjęciu chrztu przez Mieszka I Polska stała się państwem chrześcijańskim. Zgodnie z ówczesnym obyczajem chrzest tak ważnej osoby powinien odbyć się w Wielką Sobotę. W 966 roku przypadała ona na 14 kwietnia – stąd znamy prawdopodobną datę chrztu Mieszka I i jego dworu. Nie znamy natomiast miejsca chrztu, przypuszczalnie był to jeden z ważniejszych grodów.

Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zorganizowano akademię i prelekcję na temat początków państwa polskiego i chrztu Polski oraz jego znaczenia dla państwowości naszej ojczyzny.

2015-2016


© PSP Zaborów 2016