Zaborów - Cmentarz parafialny

Kaplica dołęska – zbudowana została w roku 1871. Spoczywają w niej członkowie rodzin: Pikuzińskich, Gunterów, Bratkowskich, Wolskich, Tumidajskich oraz znany pisarz ludowy Ignacy Sewer Maciejewski. Wokół kaplicy nagrobki wykonane z piaskowca rodzin szlacheckich z Zaborowa: Radeckich, Zabłockich, Niedzielskich i Dąbskich. Ze względu na upływ czasu i kruchość materiału z którego były wykonane wymagają szybkiej pomocy i renowacji. Po zachodniej stronie Kaplicy dołęskiej pełna głębokiego wyrazu figura Chrystusa klęczącego z roku 1864, niestety wykonana z piaskowca i w bardzo złym stanie. Po wschodniej stronie cmentarza kwatera żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Starannie utrzymana, na której spoczywają Polacy, Austriacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Włosi. Chorwaci, Niemcy i Rosjanie. W centralnym miejscu drewniany ozdobny krzyż z roku 1915. W odległości 200 metrów od cmentarza parafialnego, przy drodze do Jadownik Mokrych Krzyż Grunwaldzki z roku 1910.
zabytki

zabytki

zabytki

zabytki

zabytki

zabytki

zabytki

zabytki

zabytki
© PSP Zaborów 2011