ZMARLI ZOBOWIĄZUJĄ ŻYJĄCYCH.

Współcześnie dni pamięci o zmarłych obchodzimy raz w roku, zgodnie z zaleceniami Kościoła katolickiego. Uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zostały wprowadzone do liturgii Kościoła powszechnego w średniowieczu ( IX - XI w. ). Dzień 1 listopada poświęcono zmarłym zbawionym, a 2 listopada tym, których dusze ,, mogą być zbawione dzięki jałmużnie i modlitwom”. Troska o groby tych, którzy już od nas odeszli do wieczności jest wyrazem naszej pamięci. W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wraz ze swymi nauczycielami uporządkowali mogiły żołnierskie z czasów I wojny światowej, groby nauczycieli, którzy w tej szkole uczyli i miejsca pamięci narodowej. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Szczurowej zakupiono kwiaty i znicze. Uczniowie wykonali wiązanki i wieńce, które złożono w przeddzień Święta Zmarłych. W pierwszej kolejności złożono kwiaty na grobach, w których spoczywają: pierwszy kierownik Szkoły Powszechnej w Zaborowie Józef Prelich wraz z małżonką oraz kierownik szkoły z Dołęgi Teodor Kupiak. Kwiaty złożono i zapalono znicze również na innych grobach nauczycielskich, przed tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, pomnikiem ofiar I i II wojny światowej oraz symbolicznie przed dębami pamięci: kpt. Jana Cierniaka, mjr Józefa Majki i por. Władysława Woźniczki oraz przed tablicą smoleńską i krzyżem grunwaldzkim.Groby żołnierskie pokryły wiązanki z kwiatami w kolorach biało-czerwonych. Choć byli innej narodowości, to tu zakończyli swą ziemską wędrówkę i spoczęli na zawsze w zaborowskiej ziemi.

1"

2"


© PSP Zaborów 2012