PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ - CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NASOd stycznia do marca w naszej szkole realizowany był program przedszkolnej edukacji antytytoniowej - ,,Czyste powietrze wokół nas”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 0 a i 0 b. Patronat nad akcją objęła Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzesku.

Głównym celem programu był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach oraz gdy dorośli palą przy nich tytoń.

W ramach realizacji programu, wykonano kilka działań. Po pierwsze dzieci wybrały się na spacer, w trakcie którego obserwowały, co może być źródłem dymu. Celem wycieczki było też docenienie walorów świeżego powietrza. Następnie zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Co i dlaczego dymi?”. Efektem pracy dzieci były rysunki przedstawiające domy z kominami, z których leci dym, ogniska, różne pojazdy, a także papierosy. Kolejne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom w przystępny sposób, co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy. Mali uczniowie dowiedzieli się, jak szkodliwe są one dla zdrowia palących, ale także dla wdychających dym papierosowy. Zgodnie stwierdziły, że wolą przyjemniejsze zapachy, na przykład kwiatów, dlatego też wykonały ich rysunki i dumnie prezentowały. Dzieci na kolejnych zajęciach poznały maskotkę programu, Dinka – dinozaura, który lubi czyste powietrze. Każdy z uczestników pokolorował jego wizerunek według własnego pomysłu. Ostatni etapem było przybliżenie dzieciom, jak unikać dymu tytoniowego. Zapoznały się z kilkoma wersjami znaku oznaczającego zakaz palenia, a także same podawały swoje pomysły na radzenie sobie w takich sytuacjach.

Zajęcia były dla uczniów bardzo pouczające, a sami uczestnicy niezwykle poważnie podeszli do sprawy czystego powietrza i zagrożenia płynącego z wdychania dymu tytoniowego. Program realizowała nauczycielka klasy 0 – Paulina Kałuża.

2015-2016

2015-2016


© PSP Zaborów 2016