Dzień Bezpiecznego Internetu
"Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!"

29 lutego obchodziliśmy w PSP Zaborów Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange.

Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci. Dla dzieci Internet jest niezwykle ważną przestrzenią ekspresji własnych poglądów, rozwijania zainteresowań lub też nawiązywania nowych kontaktów. Przenoszą do sieci prywatne informacje, zdjęcia, publikują filmy, chcą być popularni i lubiani. Niestety, nie zawsze pamiętają, że brak rozwagi i dbałości o prywatność swoją i innych, może doprowadzić do nieszczęścia. Dlatego głównym celem tegorocznej kampanii jest nauczenie młodych internautów rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z informacji online.

Przygotowano informacje promujące Dzień Bezpiecznego Internetu. Wykonano gazetki informacyjne. W kasach ”0”-III przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów na podstawie scenariuszy "Dziecko w Sieci”. Z uczniami klas IV – VI realizowano zajęcia z cyklu „3...2...1...Internet” prezentując problemy: Cyberprzemocy, ochrony danych w Internecie, kontaktów z nieznajomymi, uzależnienia od Internetu. Na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki promujące bezpieczne korzystanie z Internetu i telefonu komórkowego przez dzieci. Zapoznano uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcano do korzystania z nich. Nauczenie młodych internautów rozsądnego i odpowiedzialnego publikowania informacji, szacunku dla prywatności swojej i innych, a także odkrywanie wirtualnego świata z rodzicami i dziadkami było jednym z podstawowych celów tej akcji. Internet nie zna granic i barier
Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu
© PSP Zaborów 2011