DZIEŃ NAUCZYCIELA „KORZEŃ NAUKI JEST GORZKI, ALE OWOC SŁODKI” ArystotelesCzłonkowie Samorządu Szkolnego, pragnąc wyrazić swą wdzięczność wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud ich pracy, cierpliwość i otwarte serca, zorganizowali niespodziankę w Dniu Edukacji Narodowej. W krótkim lecz humorystycznym przedstawieniu zaprezentowali scenki z życia szkoły. Nie zabrakło też pięknych życzeń i ręcznie wykonanych upominków. Na koniec tego miłego spotkania wybrzmiało gromkie „Sto Lat” wyśpiewane przez wszystkich uczniów szkoły, co świadczyło o szczerych i czystych intencjach.

2016-2017

2016-2017


© PSP Zaborów 2016