DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA

25 paĽdziernika to w Szkole Podstawowej w Zaborowie Dzień Zdrowego Odżywiania - "Zdrowo żyć, to m±drym, pięknym i silnym być", i akcji "5 razy dziennie warzywa i owoce", upowszechnianie wiedzy o warzywach i owocach - antyoksydantach, jako czynniku ochronnym przez rakiem, w ramach projektu Szkoła Promuj±ca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W tym dniu wszyscy uczniowie otrzymali zdrowe drugie ¶niadanie w postaci: jabłka, banana, marchewki i soku. Podczas zajęć uczniowie klas "0" -IV przygotowali z warzyw i owoców kompozycje, które miały przypomnieć wszystkim o tym, co powinno znajdować się w każdym, bogatym w witaminy i składniki mineralne posiłku. Uczniowie prezentowali swoje potrawy i częstowali wszystkich uczestników. Przedstawiono rysunki i dokonano oceny prac przygotowanych na konkurs plastyczny pt. "Zdrowy styl życia - jedz owoce i warzywa". Ubarwieniem happeningu była niew±tpliwie rado¶ć wszystkich uczniów naszej szkoły.
plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw
© PSP Zaborów 2011