DZIEŃ ZIEMI „Z energią zmieniamy źródła”W obchodach Dnia Ziemi, które odbyły się w dniach 16 do 25 kwietnia naszej szkole brały udział wszystkie klasy. Dzieci z klas „0” oddział A I B obejrzały filmy o różnych źródłach energii ich powstawaniu i wykorzystaniu. Następnie wykonały wiatraczki, które ozdobiły symbolami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Swoje wiatraki wypróbowały w wietrzne kwietniowe dni. W klasach I, II i III przeprowadzono zajęcia edukacyjne o OŹE, uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy i układali puzzle pracując z tablica interaktywną i korzystając ze strony internetowej http://www.zielonaenergia.eco.pl/. Uczniowie klasy III wykonali plakaty reklamujące zieloną energię. W klasach IV – VI przeprowadzono warsztaty prowadzone przez nauczyciela przyrody. Klasa VI wykonała prezentacje multimedialne, omawiając źródła energii ze szczególnym zwróceniem uwagi na OŹE. W dalszej części zajęć uczestnicy warsztatów pracowali nad sposobami oszczędzania energii w życiu codziennym, w domy, szkole. Bardzo ciekawy okazał się pokaz urządzeń i pojazdów na baterie słoneczne – „Zasilamy się słońcem” – połączony z wykładem pracownika UG

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015