WYRÓŻNIENIE W PROJEKCIE WOJEWÓDZKIM ,,EKOSZKOŁA 2016”.


14 czerwca 2016 roku w Tarnowie odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego ,,Ekoszkoła 2016”. Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie otrzymała wyróżnienie, na 31 szkół podstawowych z całego województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie. Szkołę i Gminę Szczurowa reprezentowali uczniowie: Julia Boroń, Weronika Wojnicka i Emilia Woźniczka z klasy VI. Wysoka pozycja szkoły jest owocem ciężkiej pracy uczestników i opiekunki, Pani Bogumiły Szydłowskiej. Świadczy także o wysokim poziomie wiedzy przyrodniczej uczniów zaborowskiej podstawówki. Celem spotkania było podsumowanie projektu dotyczącego utrwalania i pogłębiania wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do pracy na rzecz ochrony środowiska. Nadmienić należy, że Gmina Szczurowa brała udział w tym konkursie po raz drugi. Konkurs odbywał się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i obejmował:

1. Konkurs wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i parków krajobrazowych

2. Konkurs na plakat.

3. Sprawozdanie pisemne i prezentację multimedialną z przebiegu działań o charakterze przyrodniczo – ekologicznym, odbywających się na terenie szkoły ostatnich dwóch latach.

4. Opracowanie przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub gminy. Szkoła Podstawowa w Zaborowie opracowała innowację pedagogiczną dotyczącą organizacji zajęć przyrodniczo – historycznych w latach 2015-2017.

Wszystkie przedsięwzięcia został ocenione przez niezależną komisję bardzo wysoko. Po zsumowaniu punktacji Szkoła Podstawowa w Zaborowie zajęła w tym roku II miejsce. Wszystkim nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Zaborowie serdecznie gratulujemy.

2015-2016

2015-2016


© PSP Zaborów 2016