SUKCES II MIEJSCE W KONKURSIE WIEDZY Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

I ETAP WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO "EKOSZKOŁA 2016”
18 maja 2016 roku w Borzęcinie Górnym odbył się I etap Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego ,,Ekoszkoła 2016”, konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, obejmujący wiadomości i umiejętności z biologii, geografii, ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych położonych w naszym regionie.

Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zajęła II miejsce, na 31 szkół podstawowych z całego województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie. Szkołę reprezentowały uczennice: Julia Boroń, Weronika Wojnicka i Emilia Woźniczka z klasy VI. Wysoka pozycja szkoły jest owocem ciężkiej pracy uczestników i opiekunki, Pani Bogumiły Szydłowskiej. Świadczy także o wysokim poziomie wiedzy przyrodniczej uczniów zaborowskiej podstawówki. Nadmienić należy, że nasz szkoła brała udział w tym konkursie po raz drugi, a liczba zgłoszonych w tym roku szkół przerosła oczekiwania organizatorów. Konkurs odbywa się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i obejmuje:

1. Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

2. Konkurs na plakat lub fotografię.

3. Sprawozdanie pisemne i prezentację multimedialną z przebiegu działań o charakterze przyrodniczo – ekologicznym, odbywających się na terenie szkoły w dwój ostatnich latach.

4. Opracowanie przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub gminy. Szkoła Podstawowa w Zaborowie opracowała innowację pedagogiczną dotyczącą organizacji zajęć przyrodniczo – historycznych w latach 2015-2017.

Teraz wypada tylko czekać, jak zostaną ocenione: plakat, sprawozdanie i przedsięwzięcie. Gratulujemy dotychczasowego sukcesu i czekamy na zakończenie konkursu w Tarnowie w czerwcu 2016 roku zobaczymy czy udało się obronić uzyskany w 2015r. tytuł EKOSZKOŁY 2015.

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016


© PSP Zaborów 2016