ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W ZABOROWIE

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń opracowanych wspólnie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły i Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie zaplanowano w miesiącu grudniu 2011 roku akcję ewakuacji dzieci i młodzieży z budynku szkoły. Sprawy te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego co roku organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci, młodzieży i pracowników pedagogicznych i obsługi szkół. Za przygotowanie planów ewakuacji i jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura, w razie jego nieobecności dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zaborowie Joanna Ozorka-Krawczyk. W dniu 12 grudnia 2011 roku o godzinie 10:10 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie. Akcją ratunkową kierowali dyrektorzy szkół do czasu przybycia służb ratunkowych tj. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, którą dowodził komendant Ryszard Cierniak. W ćwiczeniach udział wzięło 97 uczniów Szkoły Podstawowej, 28 uczniów Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie, 110 uczniów Gimnazjum, 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej, 10 nauczycieli Gimnazjum oraz 4 pracowników obsługi szkoły. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 261 osób.

Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynek szkoły 6 wyjściami awaryjnymi. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Opuszczenie, przez ostatniego ucznia szkoły zajęło 1,5 minuty. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji, którą powtórzono dwukrotnie. Na płycie szkolnej i na boisku za szkołą nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport swoim dyrektorom, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. W trakcie ćwiczeń do szkoły przybył wóz strażacki, który również brał udział w ćwiczeniach. Tą drogą pragniemy podziękować strażakom z Zaborowa za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zaborowie. Akcją ewakuacyjną dowodził prezes OSP Zaborów Pan Ryszard Cierniak, a wspierali go strażacy Wiesław Rębacz, Józef Wojnicki, Marcin Kowalczyk, Wojciech Grudzień i Stanisław Bach. Całość akcji nadzorowała inspektor Ludwika Kalinowska, pracownik Urzędu Gminy w Szczurowej.
ewakuacja

ewakuacja
© PSP Zaborów 2011