ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W ZABOROWIEZgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń opracowanych wspólnie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły i Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie zaplanowano w miesiącu kwietniu 2015 roku akcję ewakuacji dzieci i młodzieży z budynku szkoły. Sprawy te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego co roku organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci, młodzieży i pracowników pedagogicznych i obsługi szkół. Za przygotowanie planów ewakuacji i jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura, w razie jego nieobecności dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zaborowie Joanna Ozorka-Krawczyk. W dniu 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 8;10 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie.

Akcją ratunkową kierowali dyrektorzy szkół do czasu przybycia służb ratunkowych tj. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, którą dowodzili: I wóz: dowódca Piotr Mika, kierowca Adrian Bajor, obsada: Mateusz Mika, Marcin Mika, Sebastian Bach oraz Grzegorz Cira, II wóz: dowódca: Marek Łucarz, kierowca: Stanisław Bach, obsada: Ryszard Cierniak, Marcin Kowalczyk i Paweł Mika. W ćwiczeniach udział wzięło 90 uczniów Szkoły Podstawowej, 31 uczniów Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie, 86 uczniów Gimnazjum, 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej, 8 nauczycieli Gimnazjum oraz 4 pracowników obsługi szkoły. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 231 osób.

Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynek szkoły 4 wyjściami awaryjnymi. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Opuszczenie, przez ostatniego ucznia szkoły zajęło 1,5 minuty. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji, którą powtórzono dwukrotnie. Na płycie szkolnej i na boisku za szkołą nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport swoim dyrektorom, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. W trakcie ćwiczeń do szkoły przybyły wozy strażackie, które również brały udział w ćwiczeniach. Tą drogą pragniemy podziękować strażakom z Zaborowa za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zaborowie.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015