ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PSP ZABORÓW

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń opracowanych przez Szkołę Podstawową w Zaborowie zaplanowano w miesiącu październiku 2019 roku akcję ewakuacji dzieci i młodzieży z budynku szkoły. Sprawy te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego co roku organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci, młodzieży, pracowników pedagogicznych i obsługi szkół. Za przygotowanie planów ewakuacji i jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura, w razie jego nieobecności wicedyrektor Joanna Ozorka-Krawczyk. W dniu 15 października 2019 roku o godzinie 9;10 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Akcją ratunkową kierowali dyrektorzy szkoły do czasu przybycia służb ratunkowych tj. 2 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, którymi dowodził naczelnik Marek Łucarz. W ćwiczeniach udział wzięło122 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 21 dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie, 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej, 5 pracowników obsługi szkoły oraz 9 strażaków OSP Zaborów. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 170 osób.

Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynek szkoły 4 wyjściami awaryjnymi. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Opuszczenie, przez ostatniego ucznia szkoły zajęło 1,5 minuty. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji, którą powtórzono dwukrotnie. Na płycie boiska sportowego, za budynkiem szkoły nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport dyrektorowi, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. W trakcie ćwiczeń do szkoły przybyły dwa wozy strażackie, który również brały udział w ćwiczeniach. Ponieważ w czasie ewakuacji dwóch uczniów uległo pozorowanemu wypadkowi, ratownik strażak Pan Grzegorz Cira udzielił im we współpracy z innymi strażakami fachowej pomocy medycznej. Tą drogą pragniemy podziękować strażakom z Zaborowa za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie. Akcją ewakuacyjną dowodził naczelnik OSP Zaborów Pan Marek Łucarz.

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2019