GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Kolejny projekt, który uzyskał pozytywną ocenę w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie został w ostatnich dniach grudnia 2017 roku zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Od nowego roku pielęgniarka szkolna będzie przyjmowała uczniów w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, który został zorganizowany w pomieszczeniach hali sportowej. Gabinet został wyposażony w podstawowe sprzęty, pomoce i środki medyczne niezbędne do prowadzenia tej działalności. Działalność gabinetu polepszy profilaktykę i opiekę zdrowotną na terenie placówki.




© PSP Zaborów 2017