AKCJA GÓRA GROSZA

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie przeprowadzono coroczną zbiórkę pieniędzy „ Góra Grosza”. Na terenie całego kraju akcja trwała od 26 listopada do 7 grudnia. Celem jej jest zebranie funduszy na: rodziny zastępcze, domy dla dzieci oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Członkowie Samorządu Szkolnego wykonali puszki na pieniądze a następnie umieścili je w każdej klasie. Dzieci chętnie dzielili się pieniążkami z potrzebującymi rówieśnikami wykazując przy tym dużą empatię oraz zrozumienie dla potrzebujących. Najwięcej monet zebrała klasa VI. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Szkole udało się zebrać 109 zł 58 gr na które złożyło się 2300 monet. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
ŻYWE LEKCJE HISTORII


© PSP Zaborów 2012