INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Począwszy od października 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowane będą 4 innowacje pedagogiczne, zatwierdzone przez Pana Kuratora. Są to:

1. Innowacja pedagogiczna: ,,Jestem przewodnikiem po Zaborowie i okolicy” – realizują: Bogumiła Szydłowska i Mieczysław Chabura, okres realizacji: X.2015 – VI.2018

2. Innowacja pedagogiczna: - ,,Ćwicz często, jedz zdrowo, bądź sprawny ruchowo” realizują: Agnieszka Boroń, Krystyna Giza i Bogumiła Grocholska, okres realizacji: X.2015 – VI.2016

3. Innowacja pedagogiczna: - ,,Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła” realizują: Dominika Łucarz, Magdalena Szpilka i Beata Komorowicz, okres realizacji: X.2015 – VI.2018

4. Innowacja pedagogiczna: - ,,Od zabawy do aktorstwa – zajęcia ruchowe i plastyczno – techniczne połączone z wprowadzaniem dzieci w świat teatru i gry aktorskiej” realizują: Paulina Kałuża i Beata Nicpoń, okres realizacji: X.2015 – VI.2016

Każda z wymienionych innowacji ma wytyczone cela główne i szczegółowe oraz zaplanowane poszczególne etapy realizacji, sięgające czerwca 2016 i czerwca 2018 roku. Innowacje będą podlegać okresowym ocenom i końcowej ewaluacji w formie sprawozdań. Ich głównym celem jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.
© PSP Zaborów 2015