XIV MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA


Jesiennie i poetycko w naszej szkole


„Barwami jesieni, scenografii przesyconej brązami i czerwienią powitano już XXIV Międzynarodową Galicyjską Jesień Literacką w Zaborowie. Uroczystego otwarcia spotkania literackiego dokonała młodzież szkolna oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej Teresa Klamka. Wśród gości byli dyrektorzy szkół Joanna Ozorka Krawczyk - Publiczne Gimnazjum w Zaborowie i Mieczysław Chabura – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie, pedagodzy obu szkół oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna.Gośćmi zaproszonymi byli autorzy poezji, prozy, publicyści, dziennikarze: • Krystyna Konecka z Białegostoku– poetka, dziennikarka, malarka, • Kazimierz Burnat z Wrocławia – poeta, redaktor pisma „Bez kultury” były spadochroniarz i założyciel drużyn harcerskich w domach poprawczych, • Vladimir Stockman z Rosji – poeta, tłumacz, wykonawca piosenki autorskiej, • Lam Quang My z Wietnamu- doktor nauk fizycznych, poeta, tłumacz, • Włodymira Garmatiuka z Ukrainy- poeta, tłumacz, dziennikarz.
2014-2015

Podczas spotkania autorskiego każdy z zaproszonych gości przedstawił swój dorobek literacki i zaprezentował kilka wybranych utworów, zarówno w języku polskim jak i ojczystym, śpiewano ballady przy akompaniamencie gitary. Przedstawiciele ze środowisk literackich po przybliżeniu młodej publiczności swojej twórczości poetycko - pisarskiej, opowiedzieli swoje życiorysy, dokonania i różne przygody z życia oraz okoliczności sprzyjające ich twórczości. Na zakończenie spotkania z autorami młodzież wręczyła im kwiaty, a zaproszeni goście rozdali swoje autografy.
2014-2015

© PSP Zaborów 2013