XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA

I znów poetycko i jesiennie w Zaborowie

To już jest tradycja. Od kilku lat gościmy w murach naszej szkoły poetów z Polski i zagranicy, którzy uczestniczą w tak dużym przedsięwzięciu, jakim jest Galicyjska Jesień Literacka. W tym roku przybyli do nas: Julia Sudus- nauczycielka języka angielskiego, tłumacz, członek All- Ukrainian Translation Translators Union, asystent redaktora czasopisma naukowego „ East European Journal of Psycholinquistics”, pisze poezje i prozę. Drugim gościem była pani Krystyna Konecka- poetka, dziennikarka, fotoreporterka, specjalizuje się w sonecie oraz twórczości Williama Shakespeare’a. Gościem z Węgier był Geza Cseby- poeta, tłumacz literatury pięknej, kulturoznawca, pisarz. Jest członkiem Związku Pisarzy Węgierskich oraz właścicielem węgierskich i polskich odznaczeń. Kazimierz Burnat- ostatni z prezentowanych poetów czuł się u nas Zaborowie, jak u siebie, ponieważ był tu już kilkakrotnie. Zawsze uważnie słucha, co poetyckiego dzieje się w murach naszej szkoły i zachęca młodzież do pisania wierszy. To poeta, eseista, tłumacz literatury, edytor, publicysta, dziennikarz, krytyk literacki.

Zanim poeci zaprezentowali swoje utwory, uczniowie starszych klas, pod kierunkiem p. Bogumiły Rzepki, zaprezentowali program poetycko- muzyczny podkreślający klimat spotkania. Następnie artyści prezentowali swoje utwory, opowiadali, jak one powstają. Pani Julia Sudus śpiewała pięknie po polsku i ukraińsku. Uczniowie byli zachwyceni. Po części oficjalnej, kiedy już wszyscy stanęli od pamiątkowej fotografii, był czas na rozmowę i autografy.

To był oddech poezji w naszej szkole!
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2018