"JESTEM MAŁY WIEM WIĘCEJ"


Uczniowie klas I i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie biorą udział w kolejnej edycji projektu „Jestem mały, wiem więcej” organizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego.

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu:

- udzielania pierwszej pomocy

• Numery alarmowe oraz zasady zgłaszania zdarzenia

• Załamania/ zwichnięcia

• Rany i krwotoki

• Oparzenia

• Zasłabnięcia /utrata przytomności

• Zadławienia

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- bezpieczeństwa pożarowego

• Numery alarmowe oraz zasady zgłaszania zagrożenia

• zapoznanie się ze sprzętem strażackim (wozy bojowe, sprzęt ratowniczy, aparaty ODO)

• zapoznanie się ze sprzętem do działań w wypadku komunikacyjnym ( urządzenia hydrauliczne)

• zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa budowlanego ( piły, rozpieracze kolumnowe)

• zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa wodnego i powodziowego ( pompy szlamowe, ubrania do pracy w wodzie)15 października 2015 roku w remizie OSP Zaborów odbyły się pierwsze zajęcia z tego cyklu. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadził dh Grzegorz Cira,student ratownictwa medycznego, natomiast zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego prowadzili: dh Marek Łucarz, dh Marcin Kowalczyk oraz dr Wojciech Grudzień.
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
© PSP Zaborów 2015