I ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II27 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaborowie ze śpiewem i modlitwą na ustach udali się w pieszą pielgrzymkę do Dołęgi by tam, pod pomnikiem tego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, złożyć znicz pamięci wraz z darem modlitwy. Dzieci i młodzież obydwu szkół, pod opieką mgr Dominiki Łucarz przybliżyli postać Naszego Świętego w montażu słowno-muzycznym. Zadaliśmy pytanie- Kim był Jan Paweł II? W odpowiedzi usłyszeliśmy , że był „synem” Maryi,... był patriotą miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę, szczególnie góry, ...był człowiekiem, który z troska patrzył na dzieci i młodzież … ale przede wszystkim Człowiekiem Modlitwy.

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015