Podsumowanie kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole prowadzona była kampania społeczna „NO PROMIL – NO PROBLEM”. Koordynatorem w szkole była pani Magdalena Szychta. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem alkoholu, które siadają za kierownicą pojazdów oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Tegoroczne hasło brzmiało: „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. W naszej szkole w ramach kampanii odbyło się szereg różnych działań:
 • uczniowie przygotowali na korytarzu szkolnym gazetkę tematyczną,
 • prowadzone były zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII w oparciu o otrzymane scenariusze zajęć,
 • przeprowadzone zostało spotkanie z rodzicami, którym przekazano informację o kampanii oraz ulotki na ten temat,
 • uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach online,
 • uczennica klasy V Emilia Policht wzięła udział w konkursie i otrzymała nagrodę.

 • Podejmowane działania wpisują się w treści programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły poprzez kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.
  2021-2022

  2021-2022

  © PSP Zaborów 2022