KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA


Ruszyła II edycja programu edukacyjnego ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”. Program organizowany jest przez firmę Maspex we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem objęły Kuratoria Oświaty w poszczególnych województwach. Akcja skierowana jest do klas I szkół podstawowych. Jej celem jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w 3 obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć udziału otrzymują od organizatorów:
- materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
- książeczki z ćwiczeniami i zabawami dla dzieci,
- broszurę informacyjną dla rodziców,
- certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie. Razem z ,,Klubem Bezpiecznego Puchatka” Pierwszoklasiści będą poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa:
-nauczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne, których używać mogą tylko pod nadzorem dorosłych, np. nóż, lekarstwa, zapałki,
- dowiedzą się jak bezpiecznie bawić się w szkole i na podwórku,
- poznają numery alarmowe i dowiedzą się jak reagować w sytuacji zagrożenia,
- nauczą się zasad ruchu drogowego, poznają znaki i sygnalizację świetlną.

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl


2011-2012
© PSP Zaborów 2012