KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW


W roku szkolnym 2013/2014 w PSP, w Zaborowie uczniowie klasy II wraz z Panią Bogumiłą Grocholską uczestniczyli w projekcie przyrodniczym przygotowanym przez Wydawnictwo Nowa Era i PGE Polską Grupę Energetyczną „Klub Czterech Żywiołów”

Celami głównymi projektu było:

-rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów,

-promowanie postaw ekologicznych, znajomości mechanizmów związanych z energią,

-rozbudzanie ciekawości świata, chęci dociekania i eksperymentowania,

-zapoznanie uczniów z podstawowymi terminami z zakresu przyrody,

-wyrobienie u dzieci trwałych nawyków kontrolowania zużywanej energii i jej oszczędzania oraz zachowań właściwych dla ekologicznego stylu życia.

Klub działał na zasadzie indywidualnych rozmów z uczniami zdającymi sprawozdania z wykonanych zadań, wyzwań. Podczas zajęć lekcyjnych przynajmniej raz w tygodniu, uczniowie mogli zaprezentować swoje działania na forum klasy. Zadaniem ucznia było zebranie w legitymacji członkowskiej co najmniej czterech sprawności po jednej z każdego żywiołu (ziemia, powietrze, ogień, woda), za które otrzymywali punkty. Za zdobycie 30 punktów otrzymywali znaczki z różnymi sprawnościami. W projekcie brali czynny udział również rodzice, którzy pomagali swym pociechom realizować co trudniejsze zadania, np.: pieczenie ciasteczek, wykonanie zabawek, przedstawienie bogactw naturalnych występujących w Polsce. Członkowie Klubu bardzo ambitnie i z wielkim zaangażowaniem wykonywali zadania i stawiali sobie coraz wyższe poprzeczki, dlatego też wykonane przez nich prace były na bardzo wysokim poziomie.

Wszyscy wspólnie wspaniale się bawili, jednak do najbardziej wyróżniających się w swej działalności klubowiczów należą: Miłosz Jarosz, Wiktor Bylica, Justyna Babło, Karol Bratko, Izabela Caban.

Jak wyglądała praca dzieci przedstawiają poniższe zdjęcia:
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014