KOLEJNY SUKCES KAROLA BRATKO

Miesiąc temu informowaliśmy o sukcesie ucznia Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, który został laureatem konkursu biologicznego organizowanego przez małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ucznia do konkursu przygotowywała wicedyrektor szkoły Joanna Ozorka - Krawczyk. Tym razem miło nam donieść, że Karol został laureatem konkursu historycznego, który odbył się w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie ,,Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku". Była to II edycja ogólnopolska, a VIII regionalna. Głównym celem konkursu było przyczynienie się do ocalenia tej części naszej narodowej pamięci, która dotyczy Kresów Wschodnich. Nie mamy wpływu na zmianę biegu historii, ale możemy ją wspólnie udokumentować dla obecnych i przyszłych pokoleń. W ten sposób możemy dać choć trochę empatii tym naszym rodakom, którzy pomimo bolesnych wyroków historii wciąż trwają na swych kresowych posterunkach, krzewiąc i podtrzymując Polskość. Udział w projekcie pomógł owocniej kształtować i wychowywać naszą młodzież, a nam samym dał poczucie, że wobec Kresów i Ojczyzny nie byliśmy obojętni. Opiekunem Karola był dyrektor szkoły Mieczysław Chabura. Karol uzyskał 18 punktów na 20 możliwych. Serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, już w nowej szkole.
2019-2020

© PSP Zaborów 2020