KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW KOMPENTENCJI KLUCZOWYCH.

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie przystąpiła do projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, którego głównym celem było wsparcie szkoły w KSZTAŁTOWANIU U UCZNIÓW KOMPENTENCJI KLUCZOWYCH. Nauczyciele naszej szkoły jako główny cel przyjęli „Popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie abstrakcyjnego i logicznego rozumowania oraz wyposażenie ucznia w umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej w sytuacjach codziennych” Projekt realizowany był w roku szkolnym 2019/2020 i pomimo trudnej sytuacji w drugim półroczu, dzięki zaangażowaniu się Dyrekcji i Nauczycieli zaplanowane zadania zostały wykonane. W trakcie realizacji projektu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, w czasie których poznawali metody nauczania kształcące kompetencje kluczowe, w tym matematyczne. Odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów, konkursy tematyczne, gazetki popularyzujące matematykę oraz projekty edukacyjne i wycieczki. Dziękujemy bardzo doradcy Pani Joannie Jasiak, za pomoc w realizacji projektu w szkole.

Koordynator projektu – Joanna Ozorka - Krawczyk
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

© PSP Zaborów 2020