KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 12

Od poniedziałku (04.05.2020 r.) obowiązuje w naszej szkole plan lekcji zdalnych. W tym czasie uczniowie klas IV – VIII łączą się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów przez aplikację Google MEET (można korzystać z telefonu komórkowego). Kontakt nauczyciel – uczeń (przesyłanie zadań, konsultacje) odbywa się przez konta gmail w domenie szkoły.
2019-2020


  • Komunikat Dyrektora szkoły  • Plan zajęć zdalnych w PSP Zaborów od 04.05.2020


  • Dyrektor szkoły
    © PSP Zaborów 2020