WIELKI SUKCES DLA SZKOŁY I GMINY20 maja 2015 roku w Borzęcinie Górnym odbył się I etap Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego ,,Ekoszkoła 2015”, konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, obejmujący wiadomości i umiejętności z biologii, geografii, ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem górskich Polskich Parków Narodowych. Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zajęła III miejsce, na 30 szkół podstawowych z całego województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie. Szkołę i Gminę Szczurowa reprezentowali uczniowie: Julia Boroń i Weronika Wojnicka z klasy V oraz Wiktor Dzik z klasy VI. Wysoka pozycja szkoły jest owocem ciężkiej pracy uczestników i opiekunki, Pani Bogumiły Szydłowskiej. Świadczy także o wysokim poziomie wiedzy przyrodniczej uczniów zaborowskiej podstawówki. Nadmienić należy, że Gmina Szczurowa brała udział w tym konkursie po raz pierwszy, a liczba zgłoszonych w tym roku szkół przerosła oczekiwania organizatorów. Konkurs odbywa się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i obejmuje:

1. Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

2. Konkurs na plakat lub fotografię.

3. Sprawozdanie pisemne i prezentację multimedialną z przebiegu działań o charakterze przyrodniczo – ekologicznym, odbywających się na terenie szkoły od stycznia do maja 2015 roku.

4. Opracowanie przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub gminy. Szkoła Podstawowa w Zaborowie opracowała ścieżkę dydaktyczną ,,Walory przyrodniczo – historyczne Ziemi Zaborowskiej”, w której wyeksponowano 8 najciekawszych stanowisk o charakterze przyrodniczym i historycznym w miejscowościach: Zaborów, Pojawie i Dołęga.

Teraz wypada tylko czekać, jak zostaną ocenione: plakat, sprawozdanie i przedsięwzięcie. Gratulujemy dotychczasowego sukcesu i czekamy na zakończenie konkursu w Tarnowie w czerwcu 2015 roku.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015