KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
„Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”

Dnia 6 listopada 2012 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna i Kółko Biblioteczno – Świetlicowe w ramach obchodów MMBSZ. Cele konkursu było rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły. W konkursie uczestniczyli uczniowie kl.I – VI, w dwóch kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik prezentował dwa fragmenty - wybrany przez siebie dowolny utwór z literatury pięknej dla dzieci lub młodzieży; drugi zaś wylosowany w trakcie trwania konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu.
W kategorii klas I- III brało udział 10 uczniów: Justynka Babło kl.I, Natalia Latuszek, Ciukaj Przemek, Agnieszka Antosz, Filip Majka kl.II, Martynka Kwaśniak, Julia Boroń, Weronika Wojnicka, Julia Mądrzyk, Michalinka Majka kl. III. Komisja konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia:
KONKURS Czytania

I miejsce Filip Majka kl.II
II miejsce Martynka Kwaśniak kl. III
III miejsce Michalina Majka kl. III
Wyróżnienie Justynka Babło kl. I
Uczniowie klasy IV – VI biorący udział w konkursie to: Ciukaj Klaudiusz, Małgorzata Mądrzyk kl.IV, Daria Pudło, Angelika Wrzepska, Urszula Latuszek, Klaudia Wiecha, Klementynka Policht kl. V, Patrycja Nawrocka, Angelika Tracz kl. VI. Komisja wyłoniła zwycięzców:
KONKURS Czytania

I miejsce Klementynka Policht kl. V
II miejsce Patrycja Nawrocka kl. VI
III miejsce Małgorzata Mądrzyk kl.IV
Wyróżnienia: Daria Pudło i Angelika Wrzepska kl. V
Uczestnicy otrzymali dyplomy, książki, przybory szkolne i słodycze. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, laureatom serdecznie gratulujemy.
KONKURS Czytania

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba się nam bycie poza stadem! Ty też bądź czarną owcą! Czytaj!


© PSP Zaborów 2012