I MIEJSCE W PROJEKCIE WOJEWÓDZKIM I TYTUŁ ,,EKOSZKOŁA 2015”.12 czerwca 2015 roku w Tarnowie odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego ,,Ekoszkoła 2015”. Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zajęła I miejsce, na 30 szkół podstawowych z całego województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie. Szkołę i Gminę Szczurowa reprezentowali uczniowie: Julia Boroń i Weronika Wojnicka z klasy V oraz Wiktor Dzik, Gabriela Liro, Aleksandra Bednarczyk i Małgorzata Mądrzyk z klasy VI. Wysoka pozycja szkoły jest owocem ciężkiej pracy uczestników i opiekunki, Pani Bogumiły Szydłowskiej. Świadczy także o wysokim poziomie wiedzy przyrodniczej uczniów zaborowskiej podstawówki. Celem spotkania było podsumowanie projektu dotyczącego utrwalania i pogłębiania wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do pracy na rzecz ochrony środowiska. Nadmienić należy, że Gmina Szczurowa brała udział w tym konkursie po raz pierwszy, a liczba zgłoszonych w tym roku szkół przerosła oczekiwania organizatorów. Konkurs odbywał się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i obejmował:

1. Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska..

2. Konkurs na plakat lub fotografię.

3. Sprawozdanie pisemne i prezentację multimedialną z przebiegu działań o charakterze przyrodniczo – ekologicznym, odbywających się na terenie szkoły od stycznia do maja 2015 roku.

4. Opracowanie przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub gminy. Szkoła Podstawowa w Zaborowie opracowała ścieżkę dydaktyczną ,,Walory przyrodniczo – historyczne Ziemi Zaborowskiej”, w której wyeksponowano 8 najciekawszych stanowisk o charakterze przyrodniczym i historycznym w miejscowościach: Zaborów, Pojawie i Dołęga.

Wszystkie przedsięwzięcia został ocenione przez niezależną komisję bardzo wysoko. Po zsumowaniu punktacji Szkoła Podstawowa w Zaborowie zajęła I miejsce i uzyskała zaszczytny tytuł ,,Ekoszkoła 2015”, który będzie dzierżyć przez najbliższy rok. Statuetkę ,,Ekoszkoły 2015” wręczył na ręce koordynatorki projektu Pani Bogumiły Szydłowskiej i Dyrektora Szkoły, Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski. Wszystkim nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Zaborowie serdecznie gratulujemy.


2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015