WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU HISTORYCZNEGO


19 czerwca 2015 roku w zabytkowym dworze Państwa Agnieszki i Piotra Rozwadowskich w Hucisku koło Wieliczki odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu historycznego ,,Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu”. I miejsce w kategorii prac multimedialnych zajęły uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie Aleksandra Bednarczyk i Małgorzata Mądrzyk. Uczennice zgromadziły i opracowały materiały a następnie napisały pracę i przygotowały prezentację multimedialną ,,Zapomniani przez historię, ale nie przez ludzi”, w której przedstawiły losy trzech rodzin ziemiańskich z terenu Gminy Szczurowa tj. Kępińskich ze Szczurowej, Dąbskich z Zaborowa i Tumidajskich z Dołęgi. Swoją prezentacją przybliżyły ich bogatą kulturę i działalność społeczną oraz często bardzo tragiczne przeżycia związane ze skutkami reformy rolnej z 1944 roku i zmianami ustrojowymi po II wojnie światowej.Organizatorami konkursu były: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego i Rektorzy Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i PWSZ w Oświęcimiu. Konkurs został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Pamiątkowe dyplomy i liczne nagrody wręczał Kurator Oświaty w Krakowie Pan Aleksander Palczewski. Opiekę naukową nad uczennicami sprawował dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura. Gratulujemy laureatkom Konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015
© PSP Zaborów 2015