SUKCES W KONKURSIE HISTORYCZNYMUczennice klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Zaborowie Aleksandra Bednarczyk i Małgorzata Mądrzyk zostały laureatkami konkursu historycznego "Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu”, zajmując I miejsce w kategorii prac multimedialnych. Organizatorami konkursu były: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego i Rektor PWSZ w Oświęcimiu. Konkurs został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Opiekę naukową nad uczennicami sprawował dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 19 czerwca 2015 roku we dworze Hucisko koło Wieliczki. Celem Konkursu było:

1. Zainteresowanie uczniów najnowszą historią naszego kraju w kontekście losów małopolskiego ziemiaństwa. Przywrócenie pamięci o roli, bogatej kulturze i działalności ziemian.

2. Przedstawienie skutków komunistycznej reformy rolnej z 1944 roku, którą wielu ziemian uznało za koniec świata.

3. Odkrywanie historii dworów i ich właścicieli ze szczególnym uwzględnieniem ich dalszych dziejów po wysiedleniu.

4. Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian.

5. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji.

6. Rozwijanie pasji badawczej uczniów.

Uczennice napisały pracę pisemną i opracowały prezentację multimedialną ,,Zapomniani przez historię, ale nie przez ludzi”, w której przedstawiły losy trzech rodzin ziemiańskich z terenu Gminy Szczurowa tj. Kępińskich ze Szczurowej, Dąbskich z Zaborowa i Tumidajskich z Dołęgi. Swoją prezentacją przybliżyły ich bogatą kulturę i działalność społeczną oraz często bardzo tragiczne przeżycia związane ze skutkami reformy rolnej z 1944 roku i zmianami ustrojowymi po II wojnie światowej. Dwie z nich, Kępińscy ze Szczurowej i Dąbscy z Zaborowa stracili wszystko, dom, majątek nawet pamiątki rodzinne i osobiste. Dla nich reforma rolna z 1944 roku była barbarzyństwem i przysłowiowym końcem świata. Najsmutniejsze w tych opowieściach jest to, że ludzie ci nie zasłużyli w żaden sposób na takie nieludzkie potraktowanie. Byli gorliwymi patriotami, społecznikami i ludźmi o dobrych sercach. Los potraktował ich okrutnie, często poniżając i wyszydzając. Cieszy fakt, że starsi mieszkańcy naszej gminy wspominają ich ciepło i z szacunkiem. Pozostały więc nie tylko dwory i kamienie ale również pamięć ludzka i nostalgia za tamtymi ludźmi i czasami. Miejmy nadzieję, że przetrwa dla następnych pokoleń.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015
  • "Opowieść o końcu świata … reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu”
  • © PSP Zaborów 2015