BEZPIECZNIE NA WSI - KONKURS PLASTYCZNY POD PATRONATEM KRUSW ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczny uczeń – bezpieczny świat” do naszej szkoły zostali zaproszeni pracownicy oddziału terenowego KRUS z Brzeska, którzy przedstawili uczniom klas 0 – VI niebezpieczne sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci na wsi. Zwrócili oni szczególną uwagę na promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacją wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Uczniom został wyświetlony film, który ukazywał niebezpieczne sytuacje w gospodarstwie rolnym z udziałem dzieci oraz ich konsekwencje. Do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci zaliczyć należy: prowadzenie pojazdów rolniczych i obsługa maszyn przez dzieci, zabawa z dużymi zwierzętami, w pobliżu zbiorników wodnych czy ściekowych, praca przy chemikaliach itp. Pracownicy KRUS zachęcili uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, które ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.
Efektem spotkania było zwiększenie świadomości zagrożeń, które mogą występować na wsi oraz udział uczniów w konkursie. Do konkursu zostało zgłoszonych 7 prac plastycznych. Opiekunem uczestników konkursu jest Magdalena Szpilka.
2016-2017

© PSP Zaborów 2017