SUKCES UCZENNICY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ KRUS

W tym roku szkolnym odbyła się już IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do zagrożeń bezpieczeństwa dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym przy wykorzystaniu różnych maszyn. Opiekunem konkursu była pani Magdalena Szpilka.

Do konkursu zgłoszono 11 prac plastycznych. Na etapie szkolnym komisja konkursowa przyznała następujące miejsca. W kategorii klas 0-4 1 miejsce: Alicja Kuliszewska i Magdalena Gawor 2 miejsce: Julia Wojnicka i Jakub Latuszek 3 miejsce: Natalia Łucarz W kategorii klas 5-8 1 miejsce: Weronika Oleksy

Natomiast praca plastyczna Alicji Kuliszewskiej została dodatkowo wyróżniona w etapie powiatowym konkursu. Podczas uroczystej Gali Finałowej etapu powiatowego, która odbyła się w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku, Wójt Gminy Szczurowa oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzesku wręczyli naszej uczennicy okolicznościowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.
2018-2019
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2019