MISTRZ MATEMATYKI

5 marca 2020 roku odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie Konkurs Matematycznym pod hasłem: „Mistrz matematyki”. Był to etap finałowy. Przez kilka miesięcy co 2 tygodnie chętni uczniowie z klas IV-VIII rozwiązywali kolejne zadania. Rozwiązania przekazywali paniom nauczycielkom matematyki. Po podliczeniu punktów, z każdej klasy zostali wyłonieni uczniowie, którzy otrzymali tych punktów najwięcej. O tytuł Mistrza matematyki rywalizowali: z kl.IV: Maria Latocha, Michał Babło, z kl.V: Oliwia Frankowicz , Alicja Kuliszewska, z kl.VI: Radosław Kuliszewski, z kl.VII: Anna Wodka i z kl.VIII: Justyna Babło. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury. Konkurs miał na celu popularyzację zainteresowań matematycznych, rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i kreatywności w myśleniu, poszukiwanie i promowanie młodych talentów matematycznych a także powiązanie nauki i zabawy. Wszystkich zaciekawiły nietypowe stroje uczestników. Związane one były z pierwszym zadaniem. Każdy z uczniów wylosował znanego matematyka a na konkursie zaprezentował jego sylwetkę. Oceniane były przedstawione informacje dotyczące: życiorysu, dokonań ale także strój, atrybuty i ogólna prezentacja. Dzięki kolegom i koleżankom wszyscy mogli wzbogacić swoją wiedzę i uzyskać wiele ciekawych informacji o słynnych matematykach. Druga konkurencja była wzorowana na teleturnieju: Jeden z dziesięciu, ale tu nikt nie odpadał. Każdy otrzymał w sumie pięć pytań na które należało udzielić szybkiej i oczywiście poprawnej odpowiedzi. Pytania miały różny stopień trudności ale należało się skoncentrować bo niektóre mogły być podchwytliwe. Kolejne zadanie to zagadki matematyczne. Krótkie rymowane zagadki wymagające stosowania ogólnej wiedzy matematycznej i prostych obliczeń. Ostatnim zadaniem w konkursie było zadanie geometryczne wymagające również umiejętności manualnych. Z elementów, które otrzymali uczestnicy należało złożyć bryłę. Liczył się czas wykonania, ale też dokładność i co najważniejsze: podrzucona bryła nie mogła się rozpaść. W czasie, gdy uczestnicy pracowali, Kamil Pochroń z kl.VIII opowiedział o swojej przygodzie z kostką Rubika. I przyszedł czas na wyniki. Po podliczeniu punktów przewodniczący jury pan dyrektor Mieczysław Chabura ogłosił, że pierwsze miejsce zajęła: Anna Wodka, drugie: Oliwia Frankowicz i trzecie: Alicja Kuliszewska. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Równolegle odbywał się drugi konkurs matematyczny. Tym razem był to konkurs plastyczny pod hasłem: „Matematyka w życiu codziennym”. Po obejrzeniu prac jury przyznało pierwsze miejsce Alicji Kuliszewskiej, drugie: Oliwii Zając i trzecie: - Julii Kotwie uczennicom z kl.V, Każdy z uczniów otrzymał dyplom i nagrody. Wszystkim gratulujemy. Trzeba dodać, że uczniowie zaprezentowali dużą wiedzę i umiejętności matematyczne. Nawet najmłodsi doskonale sobie poradzili rozwiązując takie same zadania jak ich starsi koledzy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiono kontynuować go w kolejnych latach. Organizatorami konkursu były nauczycielki matematyki: Grażyna Antosz i Magdalena Szpilka.
2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2020