KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
„Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”

Dnia 5 listopada 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna i Kółko Biblioteczno – Świetlicowe w ramach obchodów MMBSZ. Cele konkursu było rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły. W konkursie uczestniczyli uczniowie kl.I – VI, w dwóch kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik prezentował dwa fragmenty - wybrany przez siebie dowolny utwór z literatury pięknej dla dzieci lub młodzieży; drugi zaś wylosowany w trakcie trwania konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu.
W kategorii klas I- III brało udział 10 uczniów: Ania Wodka, Tobiasz Cierniak, Oliwia Beresińska, Ania Kucmierz kl. I, Justynka Babło, Miłosz Jarosz, Małgosia i Gabrysia Kawiorskie kl.II, , Ciukaj Przemek, Filip Majka kl.II, Komisja konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia:
KONKURS Czytania

I miejsce: Filip Majka kl.II
II miejsce: Justynka Babło kl. II
III miejsce: Ania Wodka kl. I
Uczniowie klasy IV – VI biorący udział w konkursie to: Martynka Kwaśniak, Julia Boroń, Weronika Wojnicka, Michalinka Majka, Sebastian Nidecki kl. IV.Ciukaj Klaudiusz, Małgorzata Mądrzyk kl.V, Daria Pudło, Angelika Wrzepska, Klementynka Policht kl. VI. Komisja wyłoniła zwycięzców:
KONKURS Czytania

I miejsce: Weronika Wojnicka kl.IV, Małgorzata Mądrzyk kl.V Angelika Wrzepska kl. VI
II miejsce: Michalinka Majka kl.IV, Ciukaj Klaudiusz kl.V, Klementynka Policht kl. VI
III miejsce: Julia Boroń kl.IV, Daria Pudło kl.IV
Uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i słodycze. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, laureatom serdecznie gratulujemy.
KONKURS Czytania

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba się nam bycie poza stadem! Ty też bądź czarną owcą! Czytaj!


© PSP Zaborów 2013