KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „Mistrz czytania”
Dnia 13 grudnia 2016 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Mistrz czytania”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna. Cele konkursu było rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły. W konkursie uczestniczyli uczniowie kl.I – III. Każdy uczestnik prezentował dwa fragmenty - wybrany przez siebie dowolny utwór z literatury pięknej dla dzieci lub młodzieży; drugi to był wiersze M. Strzałkowskiej „O wartościach. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu. W każdej z klas wyłoniono mistrza czytania.

2011-2016
© PSP Zaborów 2016