I MIEJSCE W XV KONKURSIE PIOSENKI RELIGIJNEJ

W piękny słoneczny dzień, 11 maja, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Jadownikach Mokrych odbył się już po raz piętnasty Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewać każdy może”. W tym roku poświęcony on został Maryi – Matce Boga.

Do udziału w konkursie zgłosiło się osiem zespołów. Naszą szkołę reprezentowała ośmioosobowa grupa dziewcząt w osobach: Martyna Burzawa, Weronika Mucek, Anna Wodka, Gosia i Gabrysia Kawiorska, Julia Polak, Gosia Mądrzyk oraz Ola Bednarczyk. Dziewczęta wykonały w wielogłosie utwór „Dzięki Ci Maryjo”.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wspaniałym przygotowaniem. Dzieci, młodzież i dorośli zaprezentowali zarówno znane, jak i nowe pieśni poświęcone Matce Bożej, oddające klimat modlitwy i uwielbienia. Wszyscy wykonawcy pięknym śpiewem przy akompaniamencie organów, gitar i skrzypiec niejednokrotnie wzruszyli słuchających.

Na zakończenie części konkursowej grupa z Ośrodka zaprezentowała taniec aniołów do piosenki „Mario czy już wiesz”.

Po obradach Jury przystąpiono do ogłoszenia wyników, które były dla nas bardzo miłe. Dyplom oraz nagrody rzeczowe za I miejsce dziewczęta otrzymały z rąk ks. Abpa Józefa Kowalczyka, który co roku obejmuje ten konkurs honorowym patronatem.

Osoba odpowiedzialną za przygotowanie uczennic do konkursu była p. Dominika Łucarz
2017-2018
© PSP Zaborów 2018