KONKURS PLASTYCZNY „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Z okazji Święta Niepodległości w PSP w Zaborowie odbył się konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna”, zorganizowany przez wychowawczynie klas 0 – III. Głównym celem konkursu było kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postaw patriotycznych. Dzieci z najmłodszych klas miały zilustrować w dowolnej technice plastycznej czym dla nich jest Ojczyzna, jak rozumieją to słowo. Na konkurs wpłynęło 24 pomysłowe, ciekawe i starannie wykonane prace. 7 listopada 2018r. rozstrzygnięto konkurs. Wszystkie zgłoszone prace zasługują na wielkie brawa.
Wyróżniono cztery najciekawsze prace, które wykonali:

- Izabela Pochroń

- Maria Latocha

- Magdalena Gawor

- Emilia Policht

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2018