SUKCES UCZNIA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM


W tym roku szkolnym odbyła się już VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w okresie letnich wakacji.

Kamil Pochroń - uczeń klasy IV PSP w Zaborowie zajął III miejsce w etapie rejonowym tego konkursu oraz uzyskał wyróżnienie w etapie wojewódzkim, a jego praca plastyczna wzięła również udział w etapie ogólnopolskim. Komisje konkursowe doceniły zarówno walory estetyczne pracy, jak również trafność przedstawienia tematyki konkursu. Uczeń otrzymał dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu.

W Szkole Podstawowej w Zaborowie realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bezpieczny uczeń – bezpieczny świat”. W ramach tej innowacji prowadzonych jest szereg działań dotyczących zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w otaczającym ich świecie, m.in. zorganizowanie spotkania szkoleniowego dla uczniów z pracownikami KRUS, dotyczącego sytuacji niebezpiecznych w otoczeniu pracy rolników oraz udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Gratulujemy sukcesu Kamilowi Pochroń!

2015-2016

2015-2016


© PSP Zaborów 2016