SUKCES UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE W POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ W USZWI

"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego że własna" Seneka Młodszy

W piękny poniedziałkowy poranek 14 maja br. młodzież i nauczyciele kilkunastu szkół Gminy Brzesko zgromadzili się w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi. Celem spotkania był Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: I-szkoły podstawowe, II-gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz członkowie stowarzyszeń i klubów seniora. W jury zasiedli- Małgorzata Cuber- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, Joanna Tasior- Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz prof. Uniwersytetu Pedagogicznego –dr hab. Marek Karwala

Reprezentanci naszej szkoły: Gabriela Kawiorska oraz Miłosz Jarosz zaprezentowali wiersze poetów współczesnych( Gabrysia wiersz Wisławy Szymborskiej, Miłosz utwór Zbigniewa Herberta). Miłosz zajął trzecie miejsce-recytując utwór „ Przesłanie Pana Cogito”.

Profesor Karwala - przewodniczący jury - wspomniał o trudnej sztuce recytacji, ciekawie opowiadał o poetach, szczególnie współczesnych, podkreślił także, że temat patriotyzmu nierozerwalnie łączy się z miłością.
2017-2018
© PSP Zaborów 2018